Авторство

Сайтът myCarsDB e собственост на Иво Малчев
Copyright © 2011 - 2024 Всички права запазени

За контакти
Email: ivo.malchev@gmail.com
GSM: +359887548783

Условия за ползване

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на информационните ресурси и услуги, предоставени от уебсайта mycarsdb.com и урежда отношенията между предоставящият услугите и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на услугите, достъпни чрез уебсайта mycarsdb.com.

Собственикът на този сайт си запазва правото да променя условията за ползване, Ако има промени, то те ще бъдат публично оповестени. Новите условията за ползване се считат за приети, освен ако не изявите несъгласие.

myCarsDB.com предоставя информационни услуги. Стараем се да поддържаме съдържанието на сайта максимално коректно и опреснено. Въпреки това не предоставяме гаранция за верността на съдържанието. Голяма част от данните се въвеждат от потребителите на системата и коректността им е отговорност на всеки потребител.

Сайтът позволява регистрация на потребителите. Всеки регистриран потребител е длъжен да предостави валидна електронна поща, която ще се използва за комуникация с него. Всеки регистриран потрбител е отговорен за сигурността на своите данни, както и за всички действия извършени от неговия потребителски профил. Собственикът на този сайт не носи отговорност при пробиви на сигурността в сайта.

myCarsDB може да съдържа хипервръзки към други сайтове. Собстевникът не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

Собственикът не поема никакви отговорности или гаранции за оперирането на този сайт или за информацията, материалите и съдържанието, съдържащи се в сайта. Собственикът не носи отговорности за щети от какъвто и да е характер, причинени от използването на този сайт.
Вие се съгласявате да ползвате сайта такъв какъвто е.